Du er her:
07.09.2018

Stenging av et område på Landegodefjorden i Nordland for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Landegodefjorden i Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Landegodefjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 13,7 minutter.

2. Nord 67 grader 20,3 minutter. Øst 014 grader 14,4 minutter.

3. Nord 67 grader 21,0 minutter. Øst 014 grader 23,1 minutter.

4. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 16,9 minutter.

herfra videre til posisjon 1

Les mer om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044