Stenging av et område på Kveithola, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad og åpning av området som er stengt nord for Bjørnøya

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Kveithola, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Kveithola, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 74 grader 32,0 minutter. Øst 017 grader 32,0 minutter.  

2. Nord 74 grader 21,0 minutter. Øst 016 grader 18,0 minutter.

3. Nord 74 grader 46,0 minutter. Øst 016 grader 05,0 minutter.

4. Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.

5. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 018 grader 55,0 minutter.

herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

Videre åpner Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Bakgrunnen for stenging

Bakgrunnen for åpning

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 13.11.2019