Stenging av et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 78 grader 07,30  minutter. Øst 014 grader 49,00 minutter (Kap Laila)
  2. Nord 78 grader 12,90 minutter. Øst 013 grader 56,50 minutter (Sagaskjæret).

Bakgrunn for åpningen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 12.06.2019