Stenging av et område på Balsfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Balsfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Balsfjorden i Troms og Finnmark sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 018 grader 59,8 minutter.

2. Nord 69 grader 25,3 minutter. Øst 019 grader 03,8 minutter”.

Bakgrunnsdokument: 

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044 

Oppdatert: 30.04.2020