Du er her:
07.09.2018

Stenging av et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

 Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 74 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 00,0 minutter.

2. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 019 grader 00,0 minutter.

3. Nord 74 grader 55,0 minutter. Øst 020 grader 00,0 minutter.

4. Nord 74 grader 44,6 minutter. Øst 020 grader 00,0 minutter.

herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen her

In English:

The Directorate of Fisheries has decided to close an area north of the Bear Island, within the Fisheries Protection Zone around Svalbard, for fisheries with Danish seine and trawl.

The area closed for fisheries with Danish seine and trawl north of the Bear Island, within the Fisheries Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions: 

  1. N74° 50,0’     E019° 00,0’
  2. N75° 00,0’     E019° 00,0’  
  3. N74° 55,0’     E020° 00,0’
  4. N74° 44,6’     E020° 00,0’  

then along the 20 nautical mile zone around the Bear Island to position no. 1.

The decision is given force as of 7 September 2018.

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044