Du er her:
16.05.2018

Reduserte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for kystfartøy med hjemmelslengde over 21 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å redusere maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 21 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Ny kvoteenhet for maksimalkvote blir 8,5059.

Endringen har virkning fra og med mandag 21. mai.  

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 839