Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 1500 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 389

Oppdatert: 04.07.2019