Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak til 2 300 tonn per kvotefaktor.

Maksimalkvoten til fartøy med seitråltillatelse øker til 1 000 tonn sei per kvotefaktor.

Maksimalkvoten til fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse øker til 600 tonn sei per kvotefaktor. 

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 389

Oppdatert: 04.07.2019