Du er her:
21.12.2018

Økte maksimalkvoter i fisket etter torsk i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke maksimalkvoten med 30 % for fartøy med adgang til å fiske direkte etter torsk i Nordsjøen.
Endringene trer i kraft straks.

Henvendelser: Snorri Rúnar Pálmason / Andreas Haugstvedt, 46804072 / 40070506