Økte kvoter i seitrålernes fiske etter torsk og hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene på torsk og hyse for seitrålerne.

Seitrålerne tildeles en maksimalkvote på 267 tonn torsk og 273 tonn hyse pr. fartøy.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225, Synnøve Liabø 468 02 971

Oppdatert: 26.09.2019