Du er her:
14.09.2018

Økte kvoter i seitrålernes fiske etter torsk og hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene på torsk og hyse for seitrålerne.

Seitrålerne tildeles en maksimalkvote på 200 tonn torsk og 205 tonn hyse pr. fartøy.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

 

 

 

 

Henvendelser: Eivind Marienborg / Synnøve Liabø 468 02 971, 480 90 328 / 468 02 971