Økte kvoter i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62°N med 5 tonn per fartøy. Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.   

Beslutningen har virkning fra og med i dag.  

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 839

Oppdatert: 29.11.2018