Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°n for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Ny kvoteenhet for maksimalkvote er satt til 42,4855 for fartøy med største lengde under 15 meter og 23,6031 for fartøy med største lengde over 15 meter.

Bakgrunn for beslutningen er å tilrettelegge for en intern refordeling i lukket kystgruppe. Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225, Guro Gjelsvik 900 638 39

Oppdatert: 11.11.2019