Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter sei nord for 62°N.  

Fiskeridirektøren har videre besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N.  

Ny kvoteenhet for maksimalkvote er satt til 33,0443 for fartøy med største lengde under 15 meter og 18,8825 for fartøy med største lengde over 15 meter. 

Bakgrunn for beslutningen er å tilrettelegge for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 10. juni.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen / Guro Gjelsvik, 996 44 225 / 900 638 39

Oppdatert: 07.06.2019