Du er her:
08.11.2018

Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere. Kvoteøkningen innføres for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Konvensjonelle havfiskefartøy tildeles maksimalkvoter på 372 tonn hyse pr. kvotefaktor, mens torsketrålerne tildeles maksimalkvoter på 589 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Synnøve Liabø, 468 02 971