Du er her:
05.11.2018

Økte kvoter for fartøy i lukket kystgruppe i fisket etter sei

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N.

Ny kvoteenhet for maksimalkvote er satt til 49,4064 for fartøy med største lengde under 15 meter og 27,4480 for fartøy med største lengde over 15 meter.

Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 839