28.11.2018

Økt torskekvote i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har besluttet å umiddelbart øke maksimalkvoten med 30 % for fartøy som kan fiske
torsk direkte med konvensjonell redskap i Nordsjøen.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Rúnar Pálmason, 400 70 506 / 468 04 072