Økt øyepålkvote i NØS i Nordsjøen

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvoteenheten for beregning av maksimalkvote for fartøy med adgang til å delta i fisket etter øyepål i norsk sone i Nordsjøen til 15.

Henvendelser: Snorri Palmason, 468 04 072

Oppdatert: 04.07.2019