Økt maksimalkvote i tredje periode i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Maksimalkvoten i tredje periode i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 økes til 10 tonn fra og med 1. september.

Henvendelser: Kjetil Gramstad , 941 42 455

Oppdatert: 02.09.2019