Økt maksimalkvote i fisket etter torsk i Nordsjøen

Maksimalkvotene for fartøy med adgang til å fiske torsk med konvensjonelle redskap i lukket eller åpen gruppe i Nordsjøen økes med 20 %.
Endringen trer i kraft straks.

Henvendelser: Snorri Pálmason / Andreas Haugstvedt, 46804072 / 40070506

Oppdatert: 13.12.2019