Økt maksimalkvote i fisket etter havbrisling i 2019-2020

Maksimalkvoten i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2019-2020 økes til 620 tonn fra og med i dag, mandag 9. desember 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 94142455

Oppdatert: 09.12.2019