Økt maksimalkvote for torsketrålere i fisket etter sei i nordsjøen og skagerrak i 2019

Maksimalkvoten for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 økes til 1 400 tonn for ferskfisk- og rundfrystrålere eller småtrålere og 1 960 tonn for fabrikktrålere fra og med i dag, 30. april.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 94142455

Oppdatert: 30.04.2019