Økt maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 økes til 1 500 tonn fra og med i dag, 11. november.

Henvendelser: Kjetil Gramstad , 941 42 455

Oppdatert: 11.11.2019