Økt maksimalkvote for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 økes til 800 tonn for fartøy med kvotefaktor 1 og 400 tonn for fartøy med kvotefaktor 0,5. 

Endringen gjelder fra og med i dag, mandag 2. september 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Oppdatert: 02.09.2019