Økt maksimalkvote for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 økes til 400 tonn per faktor fra og med i dag, 14. mai.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Oppdatert: 14.05.2019