Du er her:
12.09.2018

Økt kvote for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk som fisker på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til 62° N

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvoten for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk som fisker på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til 62° N.

Fartøyene tildeles et maksimalkvotetillegg på 5.000 stk. leppefisk.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, onsdag 12. september 2018. 

Det gjøres oppmerksom på at fisket på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel.

Alle fartøy, uavhengig av hvor fartøyet er hjemmehørende kan delta på refordelingen, men fisket må foregå sør for 62°N.

Fartøy kan først delta på maksimalkvotetillegget etter at fartøykvoten er fisket opp.

Henvendelser: Anne Marie Abotnes / Ingvild Bergan , 468 03 662 / 997 96 722