Du er her:
29.10.2018

Økning av tillatt bifangst av torsk for fartøy som fisker torsk i sør med konvensjonelle redskap

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke tillatt bifangst av torsk, i de enkelte fangster og ved
landing, for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad i Nordsjøen
og Skagerrak, fra 35 % til 45 %.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Rúnar Palmason, 400 70 506 / 468 04 072