Du er her:
16.05.2018

Økning av midlertidig fartøykvote for lukket kystgruppe i fisket etter makrell i 2018

Fiskeridirektøren øker den midlertidige fartøykvoten for fartøy med adgang til å delta i lukket kystgruppe i fisket etter makrell fra 15 tonn til 30 tonn.

Endringen har virkning fra i dag 16. mai 2018.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng 980 88 595