Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N

I fisket etter sei med not mellom 62°N og 66°33’N er det beregnet fisket mer enn 3 000 tonn sei, slik at minstemålet på 35 cm oppheves.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 6. mai, og da vil minstemålet på 40 cm gjelde.   

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen - 996 44 225, Guro Gjelsvik - 900 638 39

Oppdatert: 03.05.2019