Kvoteenheter i fisket etter kolmule i 2020

Kvote- og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2020 fastsettes som følger:

Kvote- og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2020

Kolmuletrål

Pelagisk-/
Nordsjøtrål

Totalkvoteenhet

5946

2,83

Delekvoteenhet i EU-sonen

4786

2,45

Delekvoteenhet i Færøysk sone

536

0,28

Kvotefleksibilitetsgrunnla

4647

2,15

Samtidig avsluttes spesialordningen om fiske i Færøysonen januar.

Endringen gjelder fra og med i dag, 22. januar 2020.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Oppdatert: 22.01.2020