Du er her:
13.12.2018

Justering i seikvotene for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 17. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Fiskeridirektøren har videre besluttet å øke maksimalkvotene for konvensjonelle havfiskefartøy til 1100 tonn i fisket etter sei nord for 62°N. Beslutningen har virkning fra og med i dag.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 63 839