Full åpning i Færøysk sone i fisket etter kolmule i 2019

Delkvoteenheten for fiske i færøysk sone for fartøy med kolmuletrål- eller pelagisk-/nordsjøtrål-tillatelse oppheves fra og med i dag, 6. mai 2019.

Oppdatert: 06.05.2019