Du er her:
06.09.2018

Fisket etter leppefisk i åpen gruppe nord for 62°N stoppes lørdag 8. september

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe på kyststrekningen nord for 62°N
stoppes med virkning fra lørdag 8. september kl. 20.00.

Stoppen i fisket etter leppefisk gjelder også for ikke-merkeregistrerte fartøy (fritidsfiske) som
fisker nord for 62°N.

Innen 11. september kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt og leppefisken levert til kjøper.

Henvendelser: Anne Marie Abotnes / Ingvild Bergan, 468 03 662 / 997 96 722