Fastsettelse av kvoter i fisket etter kolmule i 2019

Endringene trer i kraft fra og med 25. januar 2019.

Kolmuletrål

Pelagisk-/Nordsjøtrål

Totalkvoteenhet

5 847

2,63

Delkvoteenhet i EU-sonen

4 723

2,42

Delkvoteenhet i Færøy-sonen

535

0,28

Kvotefleksibilitetsgrunnlag

4 561

2,12

Endringene trer i kraft fra og med 25. januar 2019.

Henvendelser: Kjetil Gramstad , 941 42 455

Oppdatert: 25.01.2019