Du er her:
12.12.2018

Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2018

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med onsdag 12. desember 2018:

Trålgruppen

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen oppheves.

Fartøy med ringnottillatelse

Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 1,15 til 1,4.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng, 980 88 595