Endring i regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Periodekvotene i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak endres, for hhv. periode 1,2 og 3, til: 1 650 tonn, 943 tonn og 943 tonn. Tilsvarende justerte periodekvoter (inkludert ufisket kvantum fra 2018) er 1 650 tonn, 1 266 tonn og 1 143 tonn.

Maksimalkvotene for periode 2 og 3 fastsettes til 8 tonn, mens den garanterte kvoten for fartøy med største lengde under 20 meter reduseres til 3 tonn. Gjeldende forskutteringsordning av maksimalkvoten på inntil 15 % videreføres.

Endringene trer i kraft straks.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 94142455

Oppdatert: 29.04.2019