Endring i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen i 2019

For fartøy med ringnottillatelse gjøres det følgende endringer med virkning fra og med torsdag 5. desember 2019: 

  • Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves.
  • Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen økes fra 1,20 til 2,15.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng, 980 88 595

Oppdatert: 05.12.2019