Endring av grensene for området på Landegodefjorden i Nordland som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Landegodefjorden i Nordland som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Landegodefjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 13,7 minutter.

2.         Nord 67 grader 20,3 minutter. Øst 014 grader 14,4 minutter.

3.         Nord 67 grader 19,6 minutter. Øst 014 grader 20,1 minutter.

4.         Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 16,9 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for endringen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 30.11.2018