Endring av grensene for området på Kvænangen i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området på Kvænangen i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål på Skorpesundet på Kvænangen i følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1.       Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 34,4 minutter.

2.       Nord 69 grader 56,2 minutter. Øst 021 grader 36,1 minutter.

3.       Nord 69 grader 53,5 minutter. Øst 021 grader 47,8 minutter.

4.       Nord 69 grader 52,6 minutter. Øst 021 grader 46,2 minutter.

            Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunn for endringen

Henvendelser: Hanne Østgård, 468 05 205

Oppdatert: 23.01.2019