Endring av grensene for området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning grensene for området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 74 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 00,0 minutter.

2.         Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.

3.         Nord 75 grader 03,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.

4.         Nord 74 grader 58,0 minutter. Øst 019 grader 20,0 minutter.

5.         Nord 74 grader 45,0 minutter. Øst 020 grader 38,0 minutter

6.         Nord 74 grader 38,0 minutter. Øst 020 grader 19,0 minutter

herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 30.09.2019