Endelig tobiskvote i NØS i 2020

Havforskningsinstituttet har kommet med endelig råd for tobisfiskeriet i Norsk økonomisk sone i 2020.

Det tilrådes at årets tobiskvote settes til 250 000 tonn.

Det anbefales ingen endring i hvilke underområder som anbefales åpne, det vil si at underområdene 1a, 1c, 2b, 2c,3b,3c, 4a forblir åpne for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni.

Fiskeridirektoratet har besluttet å følge rådet. Kvoteenheten i tobisfisket i 2020 settes til 8,71 med øyeblikkelig virkning.

Henvendelser: Andreas Haugstvedt, 400 70 506, Snorri Runar Palmason, 46 804 072

Oppdatert: 14.05.2020