Åpning av området på indre Lyngen i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål og endring av grensene for området på indre Kvænangen

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på indre Lyngen i Troms og

Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.  

Videre endrer Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning grensene for området på
indre Kvænangen i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på indre Kvænangen i
Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 33,6 minutter.
2. Nord 69 grader 56,4 minutter. Øst 021 grader 36,0 minutter.
3. Nord 69 grader 53,6 minutter. Øst 021 grader 48,4 minutter.
4. Nord 69 grader 52,4 minutter. Øst 021 grader 47,3 minutter.
herfra videre til posisjon 1. 

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 14.02.2020