Åpning av området på Storfjordbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskerdirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Storfjordbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

The regulation in English:

The Directorate of Fisheries has decided to reopen the area at Storfjordbanken, within the Fisheries Protection Zone around Svalbard, which is closed for fisheries with Danish seine and trawl.

The decision is given force as of 30 August 2019.

Bakgrunnen for åpningen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 30.08.2019