Åpning av området på Reisafjorden i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål og endring av grensene for området på indre Kvænangen

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Reisafjorden i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Videre endrer Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning grensene for området på indre Kvænangen i Troms og Finnmark som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på indre Kvænangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 69 grader 56,3 minutter. Øst 021 grader 37,3 minutter.

2.         Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.

3.         Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter.

4.         Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokument:

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 13.02.2020