Åpning av området på Norskebanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskerdirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området på Norskebanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Bakgrunn for åpningen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 15.11.2019