Åpning av et ytterligere område innenfor Fjordlinjen i Kvænangen

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å åpne et ytterlige område i den indre del av Kvænangen for kystfartøy, uavhengig av fartøylengde, som fisker etter norsk vårgytende sild med not. Åpningen avgrenses med dette i sør av en rett linje mellom følgende posisjoner:

1.        Nord 69 grader 52,8 minutter. Øst 021 grader 45,6 minutter.

2.        Nord 69 grader 52,7 minutter. Øst 021 grader 54,2 minutter.

Den utvidede åpningen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Henvendelser: Njål Wang Andersen, 906 13 895

Oppdatert: 14.11.2019