Åpning av et stengt område på skjoldryggen i fisket etter vassild

Forskrift av 29. januar 2019 om stenging av et område på Skjoldryggen i Norsk økonomisk sone for fiske etter vassild oppheves med umiddelbar virkning.

Bakgrunn for åpningen

Henvendelser: Kjetil Gramstad , 941 42 455

Oppdatert: 08.02.2019