Åpning av et område på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning et område på Storfjordrenna innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Bakgrunnen for åpningen

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen, 996 44 225

Oppdatert: 05.07.2019