Skjul søk

Fiske etter tobis i 2014

02.05.2014

Fiskeridirektoratet har ved loddtrekning trukket ut fem fartøy som får adgang til å delta i fisket etter tobis innenfor forvaltningsområde 4a i 2014.

Innfører fangstbegrensningssystem i snurrevad

29.04.2014

Med bakgrunn i en meget god ressurssituasjonen for torsk og dermed stor fare for uhåndterlige fangster i snurrevad, gir Fiskeridirektoratet nå snurrevadflåten tillatelse til å ta i bruk et fangstbegrensningssystem som en forsøksordning.

Øker kvoten for fartøy i åpen kystgruppe

04.04.2014

Fiskerdirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.