Skjul søk

Nytt kontrollverktøy er en suksess

20.06.2019

Avdekker andre lovbrudd, øker likebehandlingen, finner mulige forbedringspunkt i fiskerilovgivningen og bedrer datatilfangst og påfølgende analyse. Dette er de viktigste samfunnsgevinstene av direktoratets nye kontrollverktøy, Saga.

Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll

14.06.2019

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

Bli med å redde torsken!

11.06.2019

Nå må alle trå til, både yrkesfisker og fritidsfiskere, dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden.

Hvor mange kontroller er det av fiskerinæringen?

07.06.2019

Hvor mange kontroller gjennomfører Fiskeridirektoratet i løpet av et år? Hva slags type inspeksjoner er det? Og når på året er det flest? Disse og liknende spørsmål finner du svar på i Fiskeridirektoratets nye oversikt over gjennomførte kontroller.

Søknad om fiske etter leppefisk må sendes elektronisk

04.06.2019

Det nærmer seg oppstart for fiske etter leppefisk og vi har begynt å motta søknader. Vi minner om at søknader og kopier av leveringsavtaler må leveres elektronisk via fiskeridir.no, ellers regnes de ikke som mottatt.

Se fangststatistikk for åpen gruppe

03.06.2019

Det er mange som kontakter oss for å få statistikk for fisket etter torsk i åpen gruppe. Du kan nå se interaktive visninger av data, både som tidsserier og valgfrie variabler.

Husk å melde tap av blåkveitegarn

22.05.2019

Starten for blåkveitefiske gikk denne uken, med stadig økende interesse. Erfaring viser at både garn- og linefiske etter blåkveite kan være utfordrende, selv for en erfaren fisker. Garnfiske etter blåkveite er også svært utfordrende med hensyn til «spøkelsesfiske». Det er derfor viktig at eventuelle tap av redskap meldes til Kystvaktsentralen (Tlf 07611).