Skjul søk

Kravet til AIS i fisket etter leppefisk

30.01.2020

Fiskeridirektoratet har mottatt en del henvendelser knyttet til hvilke type AIS-utstyr som kan benyttes og direktoratet har bestemt at alle typer AIS kan benyttes.

Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020

14.01.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område for 2020. Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer og fartøykvoter til fartøy som har adgang til å delta.

Fisket etter leppefisk i 2020

10.01.2020

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020. Endringer i årets regulering er blant annet at det innføres krav til posisjonsrapportering (AIS/VMS), et nytt krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm i diameter og at bruk av ruser fases ut.